• Sardis Tires & Wheels

    • Tire Dealers- Retail
    631 Sardis Rd.
    Midlothian, TX 76065
    (972) 937-4177